MUHTARLARIMIZ


TARiHTEN GÜNÜMÜZE KÖY iDARE HEYETi VE iCRAATLARI

 

Gezende köyünde, geçmişten günümüze değişik karakter ve yapılarda çok değerli muhtar ve azalarımız gelmiş ve o günün şartlarına göre en iyi bir şekilde köyümüze hizmet etmişlerdi. Gezende Köyü’nün sosyal, kültürel, jeopolitik yapısı ve çevre köylerle ilişkileri nedeniyle muhtarlık yapmak son derece zor ve sorumluluk istemektedir. Bunun yanında halkın muhtara  bakış açısı ve muhtara atfedilen değerin  ayrı bir önemi bulunmaktadır. Halkın gözünde muhtar; garibanın babası, Köyün namusu, Namusunun bekçisi, Köyünün jandarması, Acını doyuran, bekarını evlendiren, Kaçanı himayesine alandır. Kısacası köydeki bir sorunu asla köy dışına taşımayıp köyünde çözüme kavuşturandır. Geçmişte halk muhtarına bu gözle bakar ve ona saygıda da asla kusur etmezlerdi. Bu sayede geçmişten günümüze birlik ve  beraberlik içerisinde köylüyle omuz omuza köye en iyi hizmeti yapmaya çalışmışlardır.

Geçmişten günümüze kadar muhtarlarımızın çoğunluğunun ileri görüşlü, asla kendi menfaatlerini ön plana çıkarmayan, köyü için bağını bahçesini satmasını bilen ve köyüne hizmeti Allah’ın rızasını kazanmak için yapan çok değerli muhtarlarımız gelmiş geçmiştir. .Hala onların eserleri, günümüzde hala kullanılmakta ve halkın hizmetindedir.

Muhtarlarımızın yapmış olduğu hizmetleri şöyle sıralayabiliri. Biri, bahçelerin arasına sulama kanallarını yaptırmış, hala bu kanallar sayesinde köylü arazisini sulayıp geçimini sağlamaktadır. Diğeri, Köye bir gelir kaynağı olsun diye Bardat Pazarındaki dükkanları yaptırmıştır. Bazıları, köyün temizliğine öyle önem vermişler ki, çeşitli yerlerine tuvalet yaptırmışlardır. Bazısı ise köylülerle beraber imece usulü ile köyün yollarını  kazma kürekle yaptırmışlardır. Köyde dayanışma öyle bir hal almış ki, köylüler pamuk hasatına bile muhtarın izni olmadan başlamazlardı. Aslında geçmişten günümüze muhtarlarımızın yapmış olduğu icraatlar anlatılmakla bitmez. Tabi ki bütün bu icraatların ve başarıların temelinde halk arasındaki büyük dayanışma ve yardımlaşmadır.

Köyde muhtarlık müessesesi seçimle olmuyordu. Köyün ileri gelenlerinin önerdiği ve halkında üzerinde ittifak ettiği kişide karar kılınırdı. Bu sitemde "senlik-benlik" davası güdülmeden,SÜLALECİLİK yapılmadan, siyasetten uzak, köyüne faydalı olacak kişiyi muhtar olarak seçerlerdi. Halk, köy muhtarını seçerken; asla menfaat gözetmez, köyü için en hayırlısı kimse onu tercih ederlerdi.

Köy yönetiminde en önemli unsurlardan bir diğeri de azalardır. Azalar; muhtara en büyük yardımcılardır. Her biri sorumluluğunu bilen, kişisel menfaatlerden uzak, köyün ve halkın menfaati için muhtar kadar çalışkan kişilerden seçilirlerdi.

Yine günümüz şartlarında da muhtarlarımız, köyümüz için elinden geldiğince ve şartlar el verdiğince en iyi hizmetleri yapmışlardır. Yapmaya da devam etmektedirler. Ancak son dönemlerdeki yerel seçimler sonucu köyde bir ikilik meydana gelmiştir. Ama tek dileğimiz birliğimizin zedelenmemesi, kalplerin kırılmaması, kişisel sorunlarımızın köy sorunu haline getirilmemesi, kendi sorunlarımızın köyün sorunlarının önünde tutulmaması, kişisel menfaatlerden uzak, gelecek kaygısı olmadan, muhtarın halkına karşı sorumlu, halkın muhtarına karşı saygılı, ortak noktanın köyün menfaati ve geleceği olduğu, geçmiş dönemlerdeki muhtarlarımızın ve vatandaşlarla olan ilişkilerinin örnek alındığı, yapılan hizmetlerin ALLAH rızası için yapıldığı düşüncesinde olmasıdır.

Şimdi günümüze kadar gelen muhtarlarımızı, azalarıyla birlikte yaptıkları hizmetleri objektif bir şekilde, yorum katmadan, ayırım yapmadan, tek tek inceleyelim.

 

 

İSA RAMAZAN AKKAN
(2003-      )

 

Azalar:
1-Celal ULU
2-Hasan AKKAN
3-İbrahim ÖZGEN
4-Nihat ASLAN

 

 

İSA RAMAZAN AKKAN
 (1998-2003)
Azalar:

1-Mehmet ÖZ
2-Sıddık OLUĞ
3-Mustafa KOÇAK
4-Osman AKKAN


YAPTIĞI HİZMETLER:

 

- Gezende yolunun asfaltlanması,

- Gezende camiinin çatısının yenilenmesi,

- Köye şebeke suyunun gelmesi,

- Okula yemekhanenin yapılması,

- İlibunara mesire yerinin yapılması,

- Köy konağının tamiri ve boyanması,

- Ören kuyu mahallesine su deposunun yapılması,

- Bardatta iki adet su kuyusun açılması ve kuyu sularının evlere ve Pazar yerine verilmesi

- Ören kuyu yolunun asfaltlanması,

- Baraj ve Akseki mahalle yolunun asfaltlanması,

- Bardat açık camiinin dış cephesinin yenilenmesi ve tabanının peyzaj işlemleri,

- Bardat Pazarının ağaçlandırılması,

- Boğaz Armut yolunun genişletilmesi


                           


YUSUF ŞAHİN
(1989-1994)

Azalar:
1-Hasan AYHAN
2-Ramazan AKKAN
3-Hüsnü OLUĞ
4-Adil  KOÇAKYUSUF ŞAHİN
(1994-1998)

Azalar:
1-Adil KOÇAK
2-Mustafa AYHAN
3-Ramazan AKKAN
4-Osman ÖZDEMİRYAPTIĞI HİZMETLER:

 

- Gezende ve Bardat camilerinin minarelerinin yapımı,

- Bardat deresinin üstünün kapatılması,

- Bardat’taki su deposunun yapımı,

- Bardat’taki caminin tuvaletinin yapımı,

- Gezende ilköğretim okulunun yapımı,

- Okul lojmanının yapımı,

- Sağlık ocağının yapımı,

- Musalladaki mezarlığın çevre duvarının yapımı,

- Gezende Köyü ""KARASONUR- HAVİT YAKASI arasına" yol yapımı,

- “Örenkuyu – sülüklü” arasına yol yapımı,

- Boğaz armut yolunun tamiri,

- Gezende’nin "örnek köy" seçilmesi, (Gülnar’a bağlı köy muhtarları içinde “örnek muhtar” seçilmiştir.)
- Şebeke suyunun projesinin hazırlanması
 

 

                                                    OSMAN ÖZDEMİR
                                                          (1982-1989)

Azalar:
1-Osman AKKAN
2-Mehmet MAVİ (MOLLAHASAN) 
3-Hüseyin KOÇAK (YAHYA HÜSEYİN)
4-Tahir ATALAYYAPTĞI HİZMETLER:

 

- Evlere telefon şebekesinin bağlanması,

- Bardat yaylasına elektrik şebekesinin bağlanması,

- Gezende köyüne elektrik şebekesin bağlanması,

- Gezende köy konağının yapımı,

- Çamaşırlıkların yapımı,

- Bardat camiinin yapılması,

- Afet evlerinin yapılması,

- Mezarlıkların ve yolların tamiratı,

- Kanalların bakım ve onarımı
(En önemli hizmetlerinin başında; köyün birlik ve beraberliğinin sağlanması ve disiplinli olması,halkı yönlendirmesi, imece usulünü en iyi bir şekilde uygulaması)

 
 OSMAN AKKAN

 

(1977-1982)

Azalar:
1-Mehmet MAVİ (Molla Osman Mehmet)
2-İsa AKKAN (Molla İsa)
3-M.Emin AYDIN

4-Osman Özdemir


 

YAPTIĞI HİZMETLER:

 

- Bardat’taki dükanların yapımı,

- Türbe tepesinin bakım ve onarımı,

- Gezende ve Bardat’taki çeşmelerin yapımı,

- Yolların bakım ve onarımı,

- Bardat’tan geçen D-400 karayolunun asfaltlanması,

- Bardat Pazar Yerinin ilk kez mucurlanması,

- Kanalların bakım ve onarımı,

- Boğaz Armut yolunun bakımı,

- Korumacı ve bekçi tutularak vatandaşın arazilerinin korunmasının sağlanması.
(Birlik ve beraberliği en güzel şekilde sağlanması, angarya işlerine önem verilmesi, ayrıca 12 Eylül döneminde tüm aramalara rağmen köyde hiçbir yasak yayın, silah v.b. bulunamaması ve o dönemde köyde kayda değer bir olayın olmamasında büyük rol oynamıştır.)

 

MEHMET EMİN OLUĞ

(1973-1977)

Azalar:
1-Halil GÜRBÜZ
2-Niyazi ATALAY
Mehmet MAVİ (MOLLAHASAN)
4-Seyit BULUT (SEYİT ÇAVUŞ)


YAPTIĞI HİZMETLER:

 

- İleri görüşlü olması ve örnek alınması gereken, hala hizmet aşkıyla yanan ,köyü için ilerleyen yaşına rağmen proje üretmekten geri kalmayan bu emektar muhtarımızın en önemli hizmeti;BARDAT pazarını ayakta tutan dükkanların yapımı,

- Boğaz Armut yolunun yapımı,

- Yolların tamiratları,

- Mezarlıkların temizliği

(Günün şartlarında yapılması gerekenleri gücü yettiğince gayret göstermesi)

- Köyümüze CENNET MEYVESİ’ni ilk getirendir
 

                             

                                                            HASAN ULU

Azalar:
1-Mehmet MAVİ
2-Mehmet ÖZVER
3-Seyit BULUT
4-Mustafa KOÇAK (KORUCU)


YAPTIĞI HİZMETLER:

 -Gezende Köyü’ne ilk santralli telefonun bağlanması,

- Gezende’nin tarihinde gelip geçmiş muhtarların önderidir. Gezende halkı ne yapsa bu rahmetli muhtarının hakkını ödeyemez. Köyü için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan, ileri görüşlü, halkına karşı son derece mütevazi, gurur ve kibirden uzak, asla menfaat gözetmeyen, bütün enerjisini köyü için harcayan değerli bir muhtarımızdır.

- Yaptığı en önemli hizmeti, günümüzde de köyümüzün kalkınmasına vesile olan, sulama kanallarının yapımıdır.

- Yolların tamiratı,

- Mezarlıklarımızın bakımı, temizliği ve o günün şartlarına uygun şekilde hizmetlerini yapmışlardır.


 
NOT: Mustafa KOÇAK geçici bir süre HASAN ULU dan sonra muhtarlık yapmıştır.Yine günün şartlarına göre az bir süre olmasına rağmen hizmetlerine devam etmiştir.


 
HACI İBRAHİM AKKAN (İBRAHİM ÇAVUŞ)


Azalar:
1-Mehmet MAVİ
2-M.Emin AYDIN
3-Mehmet ÖZVERYAPTIĞI HİZMETLER:

 

- Köyümüzün ileri gelen ve örnek alınması gelen muhtarlarımızdandır. En büyük hizmeti; "temizlik imanın yarsıdır."hadis-i şerifin ışığında köyün temizliğine son derece önem vermiş ve köyde ilk köye ait tuvaleti (hala kullanılmaktadır,)caminin yanına yaptırmıştır.

- Türbenin tamiratını yaptırmıştır.

- O günün şartlarında köylünün arazilerinin korunması için korumacılık sistemine önem verilmiş,

- Birlik ve beraberliğe son derece önem vermiş,

- Yolların yapımı, tamiratına büyük önem vermiştir.

- En büyük hizmeti ise köyümüzün geçim kaynağı haline gelen ve yeşil altın diye adlandırdığımız CAN ERİĞİNİ köyümüze getiren ve heykeli dikilmesi gereken değerli muhtarımızdır.
 


İBRAHİM ÖZ

Azaları:
1-Hüseyin AYDIN
2-Ziya TÜZÜN
3-İbrahim AKKAN
4-Ömer ÇELİKYAPTIĞI HİZMETLER:

 - Köyümüzün ulu çınarlarındandır. Yaşayan tarihtir. Dünyaya erken geldiklerinden şikayet ederler. Ne çileler çektiklerini anlatarak, günümüz imkanlarından faydalanılması gerektiğini söylerler. Kıtlık  gördüğünü, ihtilallerle yaşadığını, kazma kürekle yol yaptığını, ören kuyu-boğaz armut yollarını kazmayla balyozla yapıldığını  bizlere anlatmaktadır.


 
HACI MUSTAFA AKKAN


Azalar:
1-Osman ŞAHİN
2-Seyit BULUT
3-Mehmet AYDIN


YAPTIĞI HİZMETLER:

 

- Günümüzde de bizlere hizmet veren ilipınar çeşmesinin inşaası,

- Bardat çeşmesinin inşaası,

- Günün şartlarında gereken her türlü hizmeti yapmaktan geriye kalmamış, birlik ve beraberlik içinde, kendisini köyüne adamış rahmetli muhtarımızdır
 


ALİ EFENDİ MEHMET (MEHMET AYDIN)Azaları:
1-Osman ÇINAR
2-Sait DOĞAN
3-Mehmet KOÇAK (MOLLAHALİL)
4-İbrahim GÜRBÜZ


YAPTIĞI HİZMETLER:

 

- O dönemlerde (1930 lu yıllar) samimiyet, son derece önem verdikleri bir konudur. Ayrıca  dini ilimlere son derece önem vermişler, saygıda asla kusur edilmeyen, birlik ve beraberlik içinde köyümüze en iyi bir şekilde hizmette bulunmuşlardır


 
OSMAN ÇINAR


Azaları:
1-Sait DOĞAN

2-Mehmet KOÇAK


YAPTIĞI HİZMETLER:

 

Rahmetli muhtarımız kişiliğiyle, söyledikleriyle, konuşmalarıyla ön plana çıkan birisidir. Son söyleyeceğini ilk söyleyen, her sözünde derin manalar taşıyan, hem düşündüren aynı zamanda güldürmesini bilen bir kişiliğe sahip birisidir. Günümüzde bile hala onun, o düşündürücü sözleri, ani cevapları, insanlara yol göstermesi, nasihatlarıyla ve dobra dobra konuşmasıyla tazeliğini koruyan rahmetli olmuş bir muhtarımızdır.


 HACI NUHUN OĞLU (MEHMET ATALAY)

AZALARI VE HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİLER TOPLAMA AŞAMASINDADIR.

 

 

 Mustafa DOĞAN
Gezende Köyü İmamı

mustafadogan3333@hotmail.com 

 

BARDAT
 
Reklam
 
HABERLER
 

SPONSORLAR
 

SİTEMİZE KATKILARINDANDOLAYI
ULU İNŞAAT AİLESİNE
TEŞEKKÜR EDERİZ

  SİTEMİZEKATKILARINDANDOLAYI
ARDA GOLD'A
TEŞEKKÜR EDERİZ

 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
.....